Iceland
Iceland 19 Dec 2019
0
W3Schools.com

Další

VESMÍR MEZI NÁMI  FILMY CZ DABING 720p CELÝ FILM, RODINNÝ, FANTASY, KOMEDIE FILMY
18 May 2020
VESMÍR MEZI NÁMI FILMY CZ DABING 720p CELÝ FILM, RODINNÝ, FANTASY, KOMEDIE FILMY
Movie · 0 Zobrazení

Příběh Evropy 2 - Mezi nebem a peklem

4 Zobrazení

Pokud máte pocit, že jsem porušil zveřejněním tohoto videa něčí autorská práva, PROSÍM NAPIŠTE mi na mail:

vys@seznam.cz

Sjednám okamžitou nápravu, případně video vymažu. Chci předejít nějakým sankcím ze strany autora či YouTube (vymazání kanálu). Nepište na YouTube, napište prosím mně! Bude to rychlejší a vyjdu vstříc. Nechci dělat potíže :-)

Tímto videem si NEVYDĚLÁVÁM, jde mi o informovanost a případně o poučení diváka! V množství dnešních pořadů není v lidských silách vše sledovat v určitém čase a orientovat se v nepřeberném množství. Dělám tedy "výcuc" důležitých a zajímavých částí a témat.

Děkuji za pochopení a spolupráci. Jirka
***************************************************

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**************************************************
If you feel I have violated someone else's copyright by posting this video, PLEASE CONTACT me at:

vys@seznam.cz

I will arrange an immediate correction or delete the video. I want to avoid any penalties from the author or YouTube (deleting a channel). Don't write on YouTube, please email me! It will be faster and I will meet. I do not want to trouble :-)

I do NOT earn this video, I am interested in information and possibly instructing the viewer! In many of today's programs, it is not humanly possible to watch everything at a certain time and navigate in a plethora. So I do "training" important and interesting parts and topics.

Thank you for your understanding and cooperation. Jirka
**************************************************

Tento vynikající seriál se zaměřuje na různé kapitoly z bohaté historie vývoje Evropy. Jako takový je velkolepou výpravou napříč prostorem i časem od počátků formování kontinentu až po příchod prvních osadníků. Evropa je už několik tisíc let ve středu celosvětového dění. Právě díky Evropě také po celém světě vznikly základy většiny moderních společenství. Podobu kontinentu navíc významně ovlivnily takové faktory, jako neustále se proměňující krajina, klima, fauna a flóra. Sledujte společně s námi, jak se vyvíjela evropská kultura, náboženství a jak postupně docházelo k historickým průlomům v průzkumu dosud neznámých částí krajiny, vynalézání nových technologií nebo prosazování politických cílů. Nebude chybět ani odvážný pohled na současnost Evropy a to, co náš kontinent může čekat v budoucnosti.

Ukázat více
0 Komentáře sort Řadit podle

Další

VESMÍR MEZI NÁMI  FILMY CZ DABING 720p CELÝ FILM, RODINNÝ, FANTASY, KOMEDIE FILMY
18 May 2020
VESMÍR MEZI NÁMI FILMY CZ DABING 720p CELÝ FILM, RODINNÝ, FANTASY, KOMEDIE FILMY
Movie · 0 Zobrazení