Fyzio5

Fyzioterapie

Součástí první návštěvy je vstupní vyšetření (kineziologický rozbor), jež je nezbytnou součástí k úspěšné terapii. Proto doporučujeme prodloužit první terapii na 75 minut. Na základě tohoto vyšetření volíme vhodnou kombinaci metod a jejich způsobu provedení.

Pro lepší diagnostiku a následné rozvržení terapie je vhodné donést lékařskou dokumentaci, pokud ji již vlastníte (RTG, UZ, NMR, CT a další).

Terapeutické zaměření:

  • VDT a skoliĂłzy
  • Bolesti zad a kloubĹŻ
  • VĂ˝hĹ™ez meziobratlovĂ˝ch plotĂ©nek a stenĂłza páteĹ™nĂ­ho kanálu
  • PosĂ­lenĂ­ svalĹŻ hlubokĂ©ho stabilizaÄŤnĂ­ho systĂ©mu (core) a diastáza (rozestup přímĂ˝ch bĹ™išnĂ­ch svalĹŻ)
  • MenstruaÄŤnĂ­ bolesti a inkontinence
  • Bolestivá klenba noĹľnĂ­ a patnĂ­ ostruha
  • CĂ©vnĂ­ mozková příhoda, perifernĂ­ parĂ©zy, M. Parkinson
  • Prevence jednostrannĂ©ho pĹ™etĂ­ĹľenĂ­ a ĂşrazĹŻ
  • Korekce ergonomie práce, škola zad a volba vhodnĂ© pohybovĂ© ÄŤinnosti

Metody které používáme:

Měkké a mobilizační techniky, Funkční dynamická stabilizace, Spiraldynamik, SM Systém, Kinezio Taping, Sportovní rehabilitace, PNF, DNS, Škola zad

Pilates Jóga SM Systém